Frivillighetsprisen 2022

Daghild Håvardsholm (87), Ragnhild Ulland Ødegaard (80) og Eli Olsen (78) er dei blant seks eksklusive finalistane i Frivillighetsprisen, blant 504 nominerte.

Damene har i 40 år jobba frivillig gjennom Bunadnemnda i Rogaland Ungdomslag, og har rekonstruert og revidert bunadar frå 1700- og 1800-talet. I alle desse åra har dei også halde utallege kurs i å sy bunad for hand, heilt gratis, berre lønt av eige engasjement og gleda over å lære vidare til andre og å bli kjende med folk. Kursa blir berre meir og meir populære. Onsdag 16. november er damene også inviterte på Skaugum, som representantar for det frivillige arbeidet i Frivillighetens år 2022.

Ytterligere informasjon finner du under fanen Kva skjer, eller ved å følge «linken» http://bulstavanger.no/kva-skjer-kurs/

– Stem på desse flotte bunaddamene via https://frivillighetensdag.no/frivillighetsprisen til og med søndag 27. november for det verdifulle arbeidet dei har gjort og framleis gjer! Dei er ikkje så opptatte av merksemd sjølve, men dette har dei jammen fortent!

Klikkar du på «linken» vil du få pressemeldingen opp i pdf-format (Adobe reader-format)
Pressemelding frivilligprisen

HANDVERKSMESSE

Laurdag 19.11. kl. 11 – 16 og søndag 20.11. kl. 11 – 16
i Siddis-stova, Rektor Oldensgt. 17, Stavanger
(Mellom Turnhallen og St. Svithun vidaregåande skule vis-a-vis SiddIshallen)
Handverksmessa i BUL

17.maifest

Vibå speler til dans og me syng nasjonalsongar. Menyen er som vanleg rømmegraut m/ spekemat. Iskake til dessert.
Viss me er heldige, vert det underhaldning
Pris: 200 kr. Me tek vipps og kontantar.

Jubileumsfest Laurdag 23.10

NOREGS UNGDOMSLAG 125 ÅR – SIDDIS-STOVA 25 ÅR

Kvelden startar med bordsete og varm mat kl. 19.
Vi satsar på at det er lov å danse – og Vibå spelemannslag speler opp.
I tillegg vert det swing og linedans – med ev eit crashkurs.
Om vi ikkje får danse, vil Vibå spele ein konsert for oss.
Stavanger Amatørteater vil syne delar frå eige stykke dei arbeidar med.
OG – sjølvsagt blir det historiske tilbakeblikk.

Alt dette får du for kr. 250 (VIPPS eller kontant ved inngangen).

Påmelding innan 15. oktober til

Anne Marie Nerby – epost: anne.nerby@lyse.net

eller SMS mobil 92287911

Vi ønsker hjerteleg velkommen til ein flott festkveld og oppmodar
deg til å ta på bunaden!
Helsing BUL Stavanger

Bunadseminar

30. september kl 18-21
Siddis-stova, Stavanger
Mer om prosjektet “Bunadbruk til UNESCO” finner du på: www.bunadbruk.no

Scann QR-koden for påmelding til møtet. Alle som ønsker å delta, må melde seg på i forkant.
(du finner påmeldingsskjemaet her om du får til å bruke QR-koden over)
Eller!

Har du lyst å snakka om bunad den 30.9 i SiddisStova kl 18, men synes QR-koden er problematisk. Då sender du bare ei melding til meg på grimstvedt25@gmail.com. Så blir påmeldinga ordna.

Fint å vita kor mange som kjem, før dagen er her.

Målfrid Grimstvedt

.

bunadseminar

Godt nyttår alle saman.

Ja, året starta med nye koronarestriksjonar frå regjeringa, noko som gjer at mangt vert endra av våre aktivitetar no ei tid framover. I første omgang må alle samlingar fram til 18. januar avlysast. I midten av månaden får me vite kva som skjer vidare.

Aktivitetar 2021

Gode medlemer.
Så er dette koronaåret snart over, med store endringar for oss i laget. Det aller meste måtte avlysast i år på grunn av smittevernreglane. Og det ser ut til at dette og vil vare til utpå våren neste år ein gong. Vonar at vaksinen som er på veg kan rette litt på dette.
Så til programmet for komande vår.

Årsmøta:
Teaterlaget har sitt torsdag 28. januar
Leikarringen tysdag 2. februar
Laget har årsmøte 23. februar.
Sakliste vert sendt ut seinare, men valnemnda må nok aktiverast snart. Vonar du ikkje seier nei til eit verv om du blir spurd.

Aktivitetsplan. (sjå og vedlegg)
Teaterlaget har laga til ein julekalender på FB med ny luke kvar dag fram til jul. Det vert inga vårforestilling, men tida vert nytta til å førebu juleforestilling neste år.
Leikarringen vil freiste å ha same opplegget som no i haust, med songkveldar og linedans, og ein huskonsert.
Laget har forutan årsmøtet ikkje planlagt noko anna en 17.maifesten, og så vil me og freiste å få med nokon på «Kven veit»-tevlinga i NU.

«Kven veit». Temaet dette året er NU sitt 125-årsjubileum. Vil du bli med på denne tevlinga, så må de danne grupper på 5 personar. Send melding til Anne Marie Nerby om du vil bli med på dette: anne.nerby@lyse.net, innan 15. januar.
Meir om tevlinga finn de på NU-sidene http://www.ungdomslag.no/kva-skjer/artikkel/pamelding-kven-veit-2021/
Laget betalar påmeldingsavgifta.

Så vil me få ynskje dykk alle ei god julehelg, og seie vel møtt neste år

Alt avlyst ut året!

Koronasituasjonen forverra i november
Både konserten med Majorstuen og teaterframsyninga er avlyst.
Nye smittevernreglar for Stavanger, Sola og Sandnes frå 10. november:
Forbud mot fritidsaktiviteter for voksne over 20 år i grupper med flere enn 10
personer. Forbodet gjelder også grupper under 10 personer, hvis 1-metersregelen
ikke kan overholdes.

Leikarringen avlyser all aktivitet ut året. Romjulstreff/dans med Vibå blir og avlyst.
Teaterlaget har avlyst sine øvingar.

Program for våren 2021
Leikarringen vil legge plan for våren på sitt styremøte tirsdag førstkommande.
Kunnskapstevlinga Kven veit kan vere aktuelt som ein aktivitet i laget.
Teaterlaget vil ikkje ha framsyning til våren, men vil prøve å ha nokre øvingskveldar.
Årsmøtet håper vi kan haldast ved personleg frammøte, men blir kan hende digitalt. Me må vera minimum 20 for å vera vedtaksføre på årsmøtet.

Så får me berre vone på betre tider over nyåret
Med helsing
Bondeungdomslaget i Stavanger

Huskonsert 3.11

Konserten må avlysast for denne gongen. Den eine som skulle spele har hamna i karantene.

Med helsing
Bondeungdomslaget i Stavanger

Øving i leikarringen tysdag 27.10 kl. 19:30

Det er øving i leikarringen i morgon tysdag 27.10 kl. 19:30
Anne Marie skal leia oss i songar frå «Klara Semb – Norske folkedansar – songdansar» – ta med boka om du har.

For at me skal møtast til øving så er det no krav om at alle melder seg på før dei kjem. Ann Cathrine tar imot påmeldingar på telefon 47 66 21 36 – sms er fint.

Blir det fleire enn 20 som kjem, så må me delast i grupper, då 20 er største talet i ei øvingsgruppe. Me må og sette ut stolar til alle før øvinga, slik at det er stolar til alle med god avstand. Me nyttar heile salen så det er god plass.

Ta med drikkeflaske med vatn- det er lurt når me syng mykje.

Pause med kaffi/te og kake vert det og.
Ekstra i morgon: Vibå kjem inn frå øvinga deira og spelar for oss etter pausen.
Ta med sko til å danse i, så får me bevega oss litt – berre aleine, men likevel saman.

Vel møtt til alle.
Leikarringen
v Bjarte

Nytt frå BUL

Vel overstått sommar, koronafri for dykk alle får me vone.

Men dette viruset herjar framleis, og gjer at me ikkje kan ha full aktivitet.  Me har sett oss nøydde til å avlyse handverksmessa dette året, noko som heldigvis messedeltakarane har hatt full forståing for.  Om me skulle freiste å ha messa, ville det vera med så mange restriksjonar  at det ikkje ville vera teneleg korkje for oss eller for handverkarane.

Frå leikarringen ved Bjarte har me fått denne meldinga. Leikarringen startar opp tysdag 18. august med songkveld. Hugs smittevernreglane når de kjem.
Fyrste kvelden blir det songøving / songkveld med Inger og Magne.

Korona kansellering!

Etter tilrådingar frå Stavanger kommune, har styret i samråd med leikarrinen bestemt at danseaktivitetar/leikøvingane vert kansellerte fram til påske. Når det gjeld Fuglen-samlinga siste helga i mars, er dette eit arrangement som dei sjølve står for, og me berre er teknisk medhjelpar (hus og matsal), men me vil oppmode dei om å avlyse dette.

Til orientering har og Klepp leikarring og Sandnes folkedaslag sløyfa sine øvingar.. Visstnok og Kom og Dans.

Med helsing
Bondeungdomslaget i Stavanger