Handverksmessa 2024

Det vert handverksmesse i Siddisstova 16-17 november. For utstillarar: Påmelding på epost til bul.stav (at) gmail.com. Me har desverre ikkje noko web skjema å melde seg på med denne gongen.

Handverksmessa

Messenemnda melder at det er berre 6 ledige modulplassar att for messa i november.
Dei som tenker på å vera med må ikkje vente for lenge med å melde seg på

Gorrlaus og Fuglen på Tou loftet fredag 15 september

Gorrlaus inviterer:

Fredag 15.september blir det Kjetil Myhren og Syver Rolandsgard på Tou loftet.

Etter denne konserten blir det dans utover kvelden i samarbeid med Fuglen.

Det vert også Fuglen-samling/dansekurs for ungdom frå 13-25 fredag 15 og laurdag 16. september i Siddisstova.

Frivillighetsprisen 2022

Daghild Håvardsholm (87), Ragnhild Ulland Ødegaard (80) og Eli Olsen (78) er dei blant seks eksklusive finalistane i Frivillighetsprisen, blant 504 nominerte.

Damene har i 40 år jobba frivillig gjennom Bunadnemnda i Rogaland Ungdomslag, og har rekonstruert og revidert bunadar frå 1700- og 1800-talet. I alle desse åra har dei også halde utallege kurs i å sy bunad for hand, heilt gratis, berre lønt av eige engasjement og gleda over å lære vidare til andre og å bli kjende med folk. Kursa blir berre meir og meir populære. Onsdag 16. november er damene også inviterte på Skaugum, som representantar for det frivillige arbeidet i Frivillighetens år 2022.

Ytterligere informasjon finner du under fanen Kva skjer, eller ved å følge «linken» http://bulstavanger.no/kva-skjer-kurs/

– Stem på desse flotte bunaddamene via https://frivillighetensdag.no/frivillighetsprisen til og med søndag 27. november for det verdifulle arbeidet dei har gjort og framleis gjer! Dei er ikkje så opptatte av merksemd sjølve, men dette har dei jammen fortent!

Klikkar du på «linken» vil du få pressemeldingen opp i pdf-format (Adobe reader-format)
Pressemelding frivilligprisen

HANDVERKSMESSE

Laurdag 19.11. kl. 11 – 16 og søndag 20.11. kl. 11 – 16
i Siddis-stova, Rektor Oldensgt. 17, Stavanger
(Mellom Turnhallen og St. Svithun vidaregåande skule vis-a-vis SiddIshallen)
Handverksmessa i BUL

17.maifest

Vibå speler til dans og me syng nasjonalsongar. Menyen er som vanleg rømmegraut m/ spekemat. Iskake til dessert.
Viss me er heldige, vert det underhaldning
Pris: 200 kr. Me tek vipps og kontantar.

Jubileumsfest Laurdag 23.10

NOREGS UNGDOMSLAG 125 ÅR – SIDDIS-STOVA 25 ÅR

Kvelden startar med bordsete og varm mat kl. 19.
Vi satsar på at det er lov å danse – og Vibå spelemannslag speler opp.
I tillegg vert det swing og linedans – med ev eit crashkurs.
Om vi ikkje får danse, vil Vibå spele ein konsert for oss.
Stavanger Amatørteater vil syne delar frå eige stykke dei arbeidar med.
OG – sjølvsagt blir det historiske tilbakeblikk.

Alt dette får du for kr. 250 (VIPPS eller kontant ved inngangen).

Påmelding innan 15. oktober til

Anne Marie Nerby – epost: anne.nerby@lyse.net

eller SMS mobil 92287911

Vi ønsker hjerteleg velkommen til ein flott festkveld og oppmodar
deg til å ta på bunaden!
Helsing BUL Stavanger

Bunadseminar

30. september kl 18-21
Siddis-stova, Stavanger
Mer om prosjektet “Bunadbruk til UNESCO” finner du på: www.bunadbruk.no

Scann QR-koden for påmelding til møtet. Alle som ønsker å delta, må melde seg på i forkant.
(du finner påmeldingsskjemaet her om du får til å bruke QR-koden over)
Eller!

Har du lyst å snakka om bunad den 30.9 i SiddisStova kl 18, men synes QR-koden er problematisk. Då sender du bare ei melding til meg på grimstvedt25@gmail.com. Så blir påmeldinga ordna.

Fint å vita kor mange som kjem, før dagen er her.

Målfrid Grimstvedt

.

bunadseminar

Godt nyttår alle saman.

Ja, året starta med nye koronarestriksjonar frå regjeringa, noko som gjer at mangt vert endra av våre aktivitetar no ei tid framover. I første omgang må alle samlingar fram til 18. januar avlysast. I midten av månaden får me vite kva som skjer vidare.

Aktivitetar 2021

Gode medlemer.
Så er dette koronaåret snart over, med store endringar for oss i laget. Det aller meste måtte avlysast i år på grunn av smittevernreglane. Og det ser ut til at dette og vil vare til utpå våren neste år ein gong. Vonar at vaksinen som er på veg kan rette litt på dette.
Så til programmet for komande vår.

Årsmøta:
Teaterlaget har sitt torsdag 28. januar
Leikarringen tysdag 2. februar
Laget har årsmøte 23. februar.
Sakliste vert sendt ut seinare, men valnemnda må nok aktiverast snart. Vonar du ikkje seier nei til eit verv om du blir spurd.

Aktivitetsplan. (sjå og vedlegg)
Teaterlaget har laga til ein julekalender på FB med ny luke kvar dag fram til jul. Det vert inga vårforestilling, men tida vert nytta til å førebu juleforestilling neste år.
Leikarringen vil freiste å ha same opplegget som no i haust, med songkveldar og linedans, og ein huskonsert.
Laget har forutan årsmøtet ikkje planlagt noko anna en 17.maifesten, og så vil me og freiste å få med nokon på «Kven veit»-tevlinga i NU.

«Kven veit». Temaet dette året er NU sitt 125-årsjubileum. Vil du bli med på denne tevlinga, så må de danne grupper på 5 personar. Send melding til Anne Marie Nerby om du vil bli med på dette: anne.nerby@lyse.net, innan 15. januar.
Meir om tevlinga finn de på NU-sidene http://www.ungdomslag.no/kva-skjer/artikkel/pamelding-kven-veit-2021/
Laget betalar påmeldingsavgifta.

Så vil me få ynskje dykk alle ei god julehelg, og seie vel møtt neste år

Alt avlyst ut året!

Koronasituasjonen forverra i november
Både konserten med Majorstuen og teaterframsyninga er avlyst.
Nye smittevernreglar for Stavanger, Sola og Sandnes frå 10. november:
Forbud mot fritidsaktiviteter for voksne over 20 år i grupper med flere enn 10
personer. Forbodet gjelder også grupper under 10 personer, hvis 1-metersregelen
ikke kan overholdes.

Leikarringen avlyser all aktivitet ut året. Romjulstreff/dans med Vibå blir og avlyst.
Teaterlaget har avlyst sine øvingar.

Program for våren 2021
Leikarringen vil legge plan for våren på sitt styremøte tirsdag førstkommande.
Kunnskapstevlinga Kven veit kan vere aktuelt som ein aktivitet i laget.
Teaterlaget vil ikkje ha framsyning til våren, men vil prøve å ha nokre øvingskveldar.
Årsmøtet håper vi kan haldast ved personleg frammøte, men blir kan hende digitalt. Me må vera minimum 20 for å vera vedtaksføre på årsmøtet.

Så får me berre vone på betre tider over nyåret
Med helsing
Bondeungdomslaget i Stavanger

Huskonsert 3.11

Konserten må avlysast for denne gongen. Den eine som skulle spele har hamna i karantene.

Med helsing
Bondeungdomslaget i Stavanger