Øving i leikarringen tysdag 27.10 kl. 19:30

Det er øving i leikarringen i morgon tysdag 27.10 kl. 19:30
Anne Marie skal leia oss i songar frå «Klara Semb – Norske folkedansar – songdansar» – ta med boka om du har.

For at me skal møtast til øving så er det no krav om at alle melder seg på før dei kjem. Ann Cathrine tar imot påmeldingar på telefon 47 66 21 36 – sms er fint.

Blir det fleire enn 20 som kjem, så må me delast i grupper, då 20 er største talet i ei øvingsgruppe. Me må og sette ut stolar til alle før øvinga, slik at det er stolar til alle med god avstand. Me nyttar heile salen så det er god plass.

Ta med drikkeflaske med vatn- det er lurt når me syng mykje.

Pause med kaffi/te og kake vert det og.
Ekstra i morgon: Vibå kjem inn frå øvinga deira og spelar for oss etter pausen.
Ta med sko til å danse i, så får me bevega oss litt – berre aleine, men likevel saman.

Vel møtt til alle.
Leikarringen
v Bjarte