Alt avlyst ut året!

Koronasituasjonen forverra i november
Både konserten med Majorstuen og teaterframsyninga er avlyst.
Nye smittevernreglar for Stavanger, Sola og Sandnes frå 10. november:
Forbud mot fritidsaktiviteter for voksne over 20 år i grupper med flere enn 10
personer. Forbodet gjelder også grupper under 10 personer, hvis 1-metersregelen
ikke kan overholdes.

Leikarringen avlyser all aktivitet ut året. Romjulstreff/dans med Vibå blir og avlyst.
Teaterlaget har avlyst sine øvingar.

Program for våren 2021
Leikarringen vil legge plan for våren på sitt styremøte tirsdag førstkommande.
Kunnskapstevlinga Kven veit kan vere aktuelt som ein aktivitet i laget.
Teaterlaget vil ikkje ha framsyning til våren, men vil prøve å ha nokre øvingskveldar.
Årsmøtet håper vi kan haldast ved personleg frammøte, men blir kan hende digitalt. Me må vera minimum 20 for å vera vedtaksføre på årsmøtet.

Så får me berre vone på betre tider over nyåret
Med helsing
Bondeungdomslaget i Stavanger