Plan for BUL Stavanger

Leikarringen har songøving tirsdag 12. Januar

Meld dykk på til Ann Cathrine på telefon 47 66 21 36.
Ta med songboka på alle songøvingar.
Me syter for så godt smittevern som me kan og nyttar heile salen.
Dersom du er sjuk, kan du ikkje vere med på øvingar, me må sikra oss at me ikkje smittar
kvarandre.

Plan for BUL Stavanger våren 2021
Klikkar du på linken til programfaldaren vil du få denne opp i pdf-format (Adobe reader-format)