Kva skjer?-kurs

Etter 20 år vil Majorstuen slutte av, men dei kjem til oss laurdag 28. november om ikkje det kjem hindringar i vegen. Set allereie no av datoen.
NB. Det vert berre konsert, ikkje dans etterpå.

Billettpris kr. 250,-

2020-11-28 MAJORSTUENS JUBEL
Klikkar du på linken til plakaten vil du få denne opp i pdf-format (Adobe reader-format)