Plan for BUL Stavanger

Slik som corona-situasjonen er no, er det slett ikkje sikkert det vert dans i Siddisstova over nyttår, men me prøver med ein førebels plan for våren og så får me sjå om me må endra etter kvart. Slik regelverket er dei neste 4 vekene, så er det greit med øving i leikarringen, men det kan fort koma endå strengare tiltak, som fører til at me ikkje kan driva leikarringen slik som me ønskjer.

Plan for BUL Stavanger våren 2022

Klikkar du på linken til programfaldaren vil du få denne opp i pdf-format (Adobe reader-format)