Plan for BUL Stavanger

Gode dansevener
Her kjem oppdatert program for våren.
Merk at det blir Fuglen kveld i mars – no kan me dansa med alle! Hurra.
Merk og at det dessverre ikkje vert noko teaterframsyning i vår. Kjem seinare.

Aktivitetsplan BUL våren 2022

Klikkar du på linken til programfaldaren vil du få denne opp i pdf-format (Adobe reader-format)