Lagsstyret

Leiar:
Anne Marie Nerby
Mobil: 922 87 911
Epost: anne.nerby (a) lyse.net

 

Nestleiar:
Roger Strand
Mobil: 932 20 383
Epost: rstr3 (a) online.no

 

Skrivar:
Torill Stordalen

Mobil: 415 51 482
Epost: torill.stordalen (a) gmail.com

 

Styremedlem:
Ann Cathrine Høyland
Mobil: 476 62 136
Epost: acel (a) lyse.net

 

Kasserer:
Audun Aarflot
Mobil: 900 71 728
Epost: audun.aarflot (a) lyse.net