Turar

BUL arrangerer fleire turar gjennom året.
Dagsturar i distriktet der ein tek med nistepakke og går anten i fjellområde, eller på Jæren og ved sjøen alt etter årstid. Bileta under er frå området ved Dalsnuten og frå Frafjordhatten

Dalsnuten utenfor Sandnes

Det hender og BUL tek ut på lengre utflukter som til dømes nordiske dansestemne og festivalar i løpet av sommaren. Siste gong var ein flokk BUL-folk på nordisk festival i Reykjavik og rundt på Island.

Friluftsmuseet i Reykjavik med dei nordiske flagga
Mange fann turen til Den Blå Lagune for å «lauge seg»

Sommaren 2006 tek nok ein del BUL-dansarar turen til Nordisk Stemne (Nordlek) i Gøteborg.

.