Bondeungdomslaget

Alle blada er lagt inn i A4-format, men om de gjerne vil ha dei ut i hefte, så har dei aller fleste skrivarane eit utskriftsval på formatet som er kalla Hefte, Booklet o.l., og då stokkar utskriftsprogrammet sidene slik at du får ut eit ferdig hefte i A5 format.